_mg_7759_edited
Velkommen til

Bov IF - Gymnastik

Velkommen til Bov if gymnastik

Generalforsamling i Bov IF gymnastik er onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00 i Bov IF lokalet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning ved formand Bitten Haase

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:

- Formand Bitten Haase modtager genvalg

- Næstformand Michael Madsen modtager genvalg

- Kasserer Rebecca Madsen modtager genvalg

- Sekretær Tanya Wienke modtager genvalg

7. Valg af suppleant

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9. Eventuelt


Velmødt!

Nyheder
Gallerier
Facebook feed